Договір оферти

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВЕБПОРТАЛОМ (МАРКЕТПЛЕЙСОМ) LIDO

 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Перед тим, як користуватися вебпорталом (маркетплейсом) LIDO необхідно уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі у Правилах користування вебпорталом (маркетплейсом) LIDO (надалі «Правила»). Ці Правила містять важливу інформацію щодо використання вебпорталу та важливу інформацію щодо надання послуг, які можна отримати за допомогою вебпорталу, в тому числі щодо розміщення інформації про товари на вебпорталі, пропонування товарів до продажу, купівлі-продажу товарів через вебпортал тощо. Кожна особа зобов’язуєтеся самостійно ознайомлюватися з цими Правилами перед кожним використанням вебпорталу.  Якщо особа, яка має намір користуватись вебпорталом, не погоджуєтеся із викладеними в Правилах умовами, в такому випадку така особа має негайно припинити користуватись вебпортал та покинути вебпортал.

Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем вебпорталу (маркетплейсу) LIDO і Власником, предметом якої є надання Користувачеві послуг з використання вебпорталу і його сервісів, в тому числі здійснення дій щодо купівлі-продажу Товарів.

Ці Правила складаються з двох частин, перша є загальною для всіх Користувачів Власника вебпорталу, друга частина – регулює правовідносини, які виникають між Користувачем та Власником вебпорталу, коли Власник виступає в ролі Продавця, та пропонує Користувачу укласти угоду купівлі-продажу.

 • Терміни:

Товар або Послуга – товари та послуги, які Продавці та Власник вебпорталу розміщують на вебпорталі на пропонують до купівлі-продажу, а також товари та послуги, які Користувач обрав через вебпортал (маркетплейс) LIDO та помістив у кошик, або вже придбав у іншого Користувачачи Власника вебпорталу дистанційним способом.

Вебпортал (маркетплейс) LIDO – сайт за адресою www.lido.ua, на якому Власник вебпорталу та Користувачі розміщують інформацію про себе та Товар, який вони пропонують до придбання, а також умови придбання такого Товару, а Користувачі ознайомлюються із Товаром, інформацією про Користувачів, умови купівлі-продажу, здійснюють купівлю таких Товарів.

Користувач – особа, яка прийняла умови цих Правил, пройшла процедуру реєстрації на вебпорталі (маркетплейсі) та користується функціями вебпорталу (маркетплейсу). Користувачами вебпорталу (маркетплейсу) є Покупці та/або Продавці.

Покупець – будь-яка повнолітня дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець, яка прийняла умови цих Правил і яка, користуючись можливостями вебпорталу (маркетплейсу), купує і/або замовляє запропоновані Продавцями Товари/послуги.

Продавець - особа, яка здійснює діяльність з продажу товарів і/або надання послуг, зареєстрована на вебпорталі (маркетплейсі) і має доступ до особистого кабінету, за допомогою якого може публікувати інформацію про себе (в тому числі - контактну), про пропоновані товари і послуги, іншу інформацію відповідно до чинного законодавства України на вебпорталі. Продавець одночасно може бути Власником вебпорталу (маркетплейсу). Продавці - фізичні особи, які не зареєстровані як суб`єкти господарювання, не можуть здійснювати з використанням вебпорталу (маркетплейсу) підприємницьку діяльність з продажу товарів/ надання послуг.

Власник вебпорталу – власник сайту/адміністратор доменного імені lido.ua, а також фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які мають право здійснювати дії щодо керування та адміністрування вебпорталом LIDO.

 • Загальні положення

А. Власник вебпорталу може у будь-який час змінювати умови, викладені в цих Правилах, і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на вебпорталі (маркетплейсі) LIDO.

Б. Користувачі зобов’язані ознайомлюватися з цими Правилами перед кожним користуванням вебпорталом (маркетплейсом) LIDO. Якщо Користувач продовжує користуватися вебпорталом (маркетплейсом) після оприлюднення змінених Правил, це означає  згоду Користувача на дотримання Правил з усіма змінами.

В. Власник вебпорталу (маркетплейсу) LIDO через вебпортал може реалізовувати Товар як Продавець. В такому випадку до нього як і до інших Продавців на вебпорталі LIDO діють загальні умови щодо купівлі-продажу Товарів через вебпортал, які викладені в цих Правилах.

Г. Користувачі в повному обсязі приймають умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови цих Правил.

Ґ. Правовідносини з купівлі-продажу товарів (а також їх доставці) виникають безпосередньо між Користувачами. Власник вебпорталу (маркетплейсу) не є стороною угоди щодо реалізації товарів одного Користувача іншому.

 

 • Реєстрація Користувача

А. Для того, щоб скористатися певним функціоналом вебпорталу (маркетплейсу) та/або для здійснення замовлення товарів, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено особистий кабінет. Доступ до особистого кабінету здійснюється за унікальним логіном та паролем, заданим самим Користувачем.

Б. Реєструючись на вебпорталі (маркетплейсі), Користувач підтверджує, що є повнолітньою та повністю дієздатною фізичною особою, правоздатною на вчинення будь-яких дій, пов'язаних з використанням вебпорталу (маркетплейсу), у тому числі прийняття умов цих Правил, використання її функціоналу та сервісів, здійснення замовлення товарів, а також вчинення угод незалежно від того, до якої категорії Користувачів (Продавців або Покупців) він належить.

В. Реєструючи особистий кабінет на вебпорталі (маркетплейсі) та замовляючи або продаючи товари за допомогою вебпорталу (маркетплейсу), Користувач явно приймає умови цієї Угоди користувача.

Г. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну та повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в електронному реєстраційному бланку, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або у Власника вебпорталу (маркетплейсу) є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Власник вебпорталу (маркетплейсу) має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача та відмовити Користувачеві у використанні вебпорталу (маркетплейсу) (або його окремих функцій).

Ґ. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку вибраних ним засобів для доступу до особистого кабінету вебпорталу (маркетплейсу), а також самостійно забезпечує їхню конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) у рамках або з використанням вебпорталу (маркетплейсу) під обліковим записом Користувача (профілем), включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах. При цьому всі дії в рамках або з використанням вебпорталу (маркетплейсу) під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, негайно повідомив Власника вебпорталу (маркетплейсу) про несанкціонований доступ до функціонала вебпорталу (маркетплейсу) з використанням облікового запису /або будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до особистого кабінету.

Д. Користувач, який є одночасно Продавцем, несе відповідальність за інформацію про товар, яку розміщує на вебпорталі (маркетплейсі). У разі якщо така інформація порушує права третіх осіб, чи є аморальною, порушує суспільні принципи моралі, ділові звичаї, чинне законодавство України, то Власник вебпорталу (маркетплейсу) має право негайно заблокувати та/або видалити інформацію, яка порушує ці Правила.

Е. Користувач має право у будь-який момент видалити свій особистий кабінет на вебпорталі (маркетплейсі). Видалення особистого кабінету тягне за собою припинення доступу до певних функцій вебпорталу (маркетплейсу), доступ до яких здійснювався Користувачем через обліковий запис.

Є. Незалежно від видалення свого особистого кабінету на вебпорталі (маркетплейсі) всі зобов'язання Користувача щодо вебпорталу (маркетплейсу) та/або Продавця, у тому числі чинні замовлення, здійснені за допомогою функціоналу вебпорталу (маркетплейсу), залишаються в силі до повного виконання Користувачем, якщо вебпортал (маркетплейс) прямо не звільнив Користувача від виконання таких зобов’язань.

Ж. Власник вебпорталу (маркетплейсу) вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

З. Власник вебпорталу (маркетплейсу) збирає та зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання функцій вебпорталу (маркетплейсу) та виконання замовлень товарів, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку. Власник вебпорталу (маркетплейсу) зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до вимог законодавства України та Політики конфіденційності.

И. Повідомляючи Власнику вебпорталу (маркетплейсу) свій e-mail та номер телефону, Користувач дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Власником вебпорталу (маркетплейсу) та Продавцям з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутні та чинні акції та інші заходи Власника вебпорталу (маркетплейсу) та/або Продавці, про передачу замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням замовлення Користувача.

 

 • Розміщення інформації про Товар та

оформлення замовлення Користувачами

А. Користувач самостійно оформлює замовлення на вебпорталі (маркетплейсі) через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, які вказані у контактах Продавця чи Власника вебпорталу.

Б. На вебпорталі (маркетплейсі) Користувачам доступні інформаційно-довідкові матеріали, що містять інформацію про товари, розміщену Продавцями та Власником вебпорталу. Інформація про товари, зокрема про їх кількість, наявність, асортимент та вартість, представлена ​​на вебпорталі (маркетплейсі) Продавцями самостійно. Вебпортал (маркетплейс) не може відповідати за відповідність зазначених параметрів товарам  Продавця.

В. Оформляючи замовлення товарів Користувач погоджується з умовами, викладеними в цих Правилах та з умовами замовлення та доставки відповідного Продавця, у якого Користувач замовляє товар. Якщо умови замовлення товару у відповідного Продавця не зазначені на вебпорталі (маркетплейсі), то Користувач може зв’язатись з Продавцем для уточнення таких умов.

Г. Оформлення Замовлення означає вираження Користувачем наміру укласти договір купівлі-продажу з певним Продавцем щодо обраного товару як його покупця. Користувач розуміє, що укладає договір купівлі-продажу безпосередньо з продавцем, а не з Власником вебпорталу (маркетплейсу). Усі права та обов'язки за договором купівлі-продажу з Користувачем виникають у Продавця.

Ґ. При оформленні Замовлення Користувач повинен надати достовірні дані щодо своєї особи та способів зв'язку з Користувачем або іншим отримувачем Замовлення. Користувач приймає на себе всі ризики, включаючи ризик невиконання або неналежного виконання Замовлення, у випадку, якщо Користувач невірний.

Д. В разі якщо Користувач вчиняє дії, які порушують дані Правила, Власник вебпорталу (маркетплейсу) має право заблокувати чи видалити особистий кабінет такого Користувача.

Е. Користувачі-Продавці зобов’язуються здійснювати реалізацію товарів у відповідності до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів).

Є. Розміщена Продавцем інформація на вебпорталі (маркетплейсі) про товар (опис, характеристики та фото) має бути достовірною та повною.

Ж. У разі порушення Продавцем викладених в цьому розділі вимог та скарг Користувачів на недотримання Продавцем цих Правил та/або вимог Закону України «Про захист прав споживачів» Власник вебпорталу має право видалити або обмежити особистий кабінет такого Продавця.

З. Власник вебпорталу (маркетплейсу) не несе відповідальності за дії Продавців, якість та властивості пропонованих Продавцями товарів/послуг, повноту та достовірність інформації про товари/послуги, яку Продавці розміщують на вебпорталі (маркетплейсі). Власник вебпорталу  (маркетплейсу) не бере на себе жодної відповідальності, у тому числі за відповідність вебпорталу (маркетплейсу) вимогам та очікуванням Користувача, за будь-яку пряму, непряму, ненавмисну ​​шкоду, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням вебпорталом.

 

 1. УМОВИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ, ЯКИЙ ПРОПОНУЄ ВЛАСНИК ВЕБПОРТАЛУ

  • Загальні положення

Положення, викладені в цій частині Правил, регулюють правовідносини Користувачів (Покупців) та Власника вебпорталу, який виступає як Продавець товарів, що розміщені на вебпорталі. В цій частині Правила є публічною офертою щодо укладення угоди купівлі-продажу між Користувачем (Покупцем) та Власником вебпорталу-Продавцем. Надалі в цьому розділі Власник вебпорталу зазначається як Продавець, Користувач – Покупець, умови угоди купівлі-продажу товарів – Угодою.

 

Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цієї Угоди.

Датою укладення Угоди (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Угоди вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на вебпорталі (маркетплейсі), за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Угода може бути оформлена у письмовій формі.

Оформлення замовлення Покупцем здійснюється в порядку, який описаний в Загальній частині цих Правил.

 

 • Ціна і Доставка Товару

А. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на вебпорталі (маркетплейсі). Всі ціни на Товари та послуги вказані на вебпорталі у гривнях з урахуванням ПДВ.

Б. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

В. Вартість Товару, яка вказана на вебпорталі не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

Г. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора Продавця.

Ґ. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

Д. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

Е. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

Є. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику), яку обрав Покупець.

 

 • Права ті обов’язки Сторін

А. Продавець зобов’язаний:

Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цієї Угоди та замовлення Покупця.

Б. Продавець має право:

Змінювати умови цієї Угоди, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на вебпорталі (маркетплейсі). Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

В. Покупець зобов'язується:

До моменту укладення Угоди ознайомитися зі змістом Угоди.

 

 • Повернення Товару

А. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Б. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. А. цієї Угоди, чинним законодавством України.

В. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

Г. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

Ґ. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

Д. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

Е. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на вебпорталі (маркетплейсі).

Є. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цією Угодою, здійснюється за адресою, вказаною на вебпорталі (маркетплейсі) в розділі «Контакти».

 

 • Відповідальність

А. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

Б. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

В. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цієї Угоди.

Г. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цієї Угоди. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

 • Інші умови

А. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Б. Покупець та Продавець намагатимуться вирішити всі суперечки і розбіжності, що виникли між ними, шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити суперечки та розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у відповідному суді відповідно до чинного законодавства України.

В. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

Г. Продавець має право вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку.