Політика конфіденційності

Політика конфіденційності Маркетплейсу LIDO

Загальні положення

 • Дана Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВ «ЛІДО К» надалі – «Маркетплейс Lido») у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Маркетплейса Lido та/або  пов'язаних з ними послуг та інструментів.
 • Користувач, здійснючи реєстрацію, замовлення або використовуючи Маркетплейс Lido, висловлює свою згоду з положеннями даної Політики та надає згоду на обробку власних персональних даних. Користувач, який не згодний з Положеннями даної політики не має використовувати Маркетплейс Lido.
 • Персональні дані Користувачів обробляються та захищаються на захищених серверах Маркетплейсу Lido.

Склад та зміст персональних даних

 • Даними є будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Такою інформацією може бути: ім’я, прізвище, по-батькові, сімейний стан, освіта, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса, інформація про дії Користувача на Маркетплейсі Lido, ір-адреса, повідомлення, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням  Користувача надається, в тому числі при написанні повідомлень та відгуків, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги) Маркетплейсу Lido.
 • Маркетплейс Lido може збирати, зберігати та оброляти наступні дані:

- ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження, вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача, номери платіжних карток, токени платіжних карт;

- інформація про обліковий запис Користувача, адреса електронної пошти, логін та пароль та інші дані необхідні для надання послуг;

- інформація, яку Користувачі надають при укладенні договорів про надання послуг шляхом прийняття публічної оферти, розміщеної на Маркетплейсі Lido;

- інформація, яка необхідна отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів, отримання зворотного зв'язку від Користувача;

- відгуки, коментарі, звернення, скарги, претензії, тощо;

- дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про веб-сайти Користувачів, ір-адреси, файли Cookies;

- дані, отримані в результаті проведення опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам;

- інформація, отримана в результаті здійснення маркетингової діяльності;

- інформація отримана в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб.

Мета, підстави та строки обробки персональних даних

 • Під обробкою даних розуміється будь-які дії з даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення, зміна, знеособлення та інші способи використання даних.
 • Метою обробки персональних даних є:

- забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських, податкових відносин, функцій, повноважень та обов’язків Маркетплейсу Lido у відповідності до діючого законодавства України;

- ідентифікація клієнта як Користувача Маркетплейсу Lido, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Маркетплейсу Lido, та/або для надання Користувачам фінансових послуг (що надаються третіми особами та/або партнерами Маркетплейсу Lido), з метою покращення якості товарів/надання послуг, формування рейтингів товарів та пропозицій Маркетплейсу Lido, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів для формування найбільш релевантних та вигідних персональних пропозицій або акційних пропозицій; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, направлення інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції компанії, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо товарів та/або послуг, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та/або послуг та ін.;

- направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Маркетплейсу Lido, електронною поштою, за номером телефону, шляхом надсилання інформаційних повідомлень та оповіщень.

- виконання інших обов'язків покладених законом.

 • Маркетплейс Lido не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

Підставою для обробки даних Користувачів Маркетплейсом Lido є згода Користувача на обробку його персональних даних, яка виражається у користуванні Маркетплейсом Lido.

Маркетплейсом Lido може здійснювати обмін даними з афілійованими особами (суб’єкти господарювання, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати дані з метою, визначеною цим Положенням.

Умови надання доступу до даних, їх зміни чи видалення

 • Розкриття даних відбувається при замовленні Користувачем товарів/послуг на Маркетплейсі Lido продавцю/постачальнику таких товарів, послуг, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та його замовлення. Крім того, розкриття Даних здійснюється при реєстрації/авторизації Користувача в кабінеті покупця.
 • Маркетплейс Lido може передавати певну знеособлену інформацію, а також надавати дозвіл на збір такої деперсоналізованої інформації безпосередньо на інтернет-сайті за допомогою відповідних технологій (дані, які не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою проведення маркетингових досліджень, поліпшення результативності рекламних пропозицій та кампаній (шляхом пропонування більш релевантних пропозицій інтернет-магазину), аналітичної діяльності, кращого розуміння, яка реклама, товари та/або послуги можуть зацікавити Користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності товарів/послуг на Маркетплейсі Lido тощо.
 • Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

- за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі дані;

- у випадку, якщо Маркетплейсі Lido має обґрунтовані підозри щодо порушення Користувачем умов цієї Політики та/або, оферти, інших договорів та угод укладених між Маркетплейсом Lido та Користувачем;

 • Маркетплейс Lido залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення неправомірних дій Користувачів Маркетплейса Lido та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

Зміна та видалення даних

 • Користувач має право подати запит про припинення обробки та зберігання власних персональних даних або видалити власні дані з особистого кабінету Користувача. Видалення облікового запису Користувача або надходження відповідної заяви про припинення обробки та зберігання персональних даних Користувача є підставою для негайного припинення обробки та зберігання таких Даних володільцем персональних даних з подальшим їх видаленням.
 • Користувачі мають подати запит про припинення обробки та зберігання власних персональних даних або відмовитися від розсилки повідомлень, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: info@lido.ua.
 • Після отримання такого повідомлення обробка даних Користувача буде припинена, а його дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.
 • Маркетплейс Lido здійснює обробку та зберігання даних для реалізації мети, вказаної в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Маркетплейсом LIDO.

Захист Даних

 • Товариство, при обробці даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
 • Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.
 • Маркетплейс Lido не несе відповідальність за персональні дані Користувача, якщо доступ до них буде отримано третіми особами, через неналежний захист Користувачем свого кабінету.

Інші  умови

 • Маркетплейс Lido залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент в односторонньому порядку без повідомлення Користувача про такі зміни. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за наступною адресою: https://lido.ua/politika-konfidentsiinosti
 • Якщо Користувач не погоджується із змінами Політики, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Маркетплейсом Lido. Факт продовження використання Маркетплейсом Lido є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Положення.
 • У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, всі інші положення цієї Політики продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними.

Дата затвердження та опублікування Політики 01.09.2023

 

Відгуки

Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід